TÁJTÉKA
A Balaton-felvidék intelligens tájhasználati eszköztára

TÁJTÉKA

A program a KÉK – Kortárs Építészeti Központ projektje, mely a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében, a Balaton-felvidéken valósul meg, 2021-2023 között.

A projekt célja

A projekt célja, hogy párbeszédet indítson a Veszprém-Balaton-felvidék régió intelligens tájhasználatával kapcsolatban, összekapcsolja és segítse az ebben érdekelt helyi vállalkozókat és lakosokat, újonnan beköltözőket és ide rekreációs céllal érkezőket.

Intelligens tájhasználat alatt a fenntartható életformákat és gazdálkodási gyakorlatokat, a hagyományok adaptív változásait és fenntartását, a kísérletező szemléletet és a generációkon átívelő együttműködéseket értjük.

Felkutatjuk és láthatóvá tesszük a régió tájhasználatának jellegzetességeit, a példaértékű gyakorlatokat és a közösségek szerepét. Helyi közösségekkel dolgozunk együtt és a közös tapasztalatokból mintaprojekteket alakítunk ki.** A gyakorlatban használható javaslatokat és eszköztárat készítünk** itt élőknek, beköltözőknek és ide látogatóknak. Célunk, hogy ezeken keresztül bemutassuk és ötleteket adjunk arra, hogyan lehet ma kötődni egy történeti tájhoz, és egyben fenntartható és megújulni képes életmódokat és közösségi tájhasználati gyakorlatokat kialakítani.

A projekt célközönsége

 • Aktív helyi szereplők – EKF résztvevő települések aktív kulturális szereplői, innovatív vállalkozók, döntéshozók, olyan helyiek, akik rendelkeznek jó gyakorlattal, másolható történettel a tudatos tájhasználat terén
 • Időszakos helyi szereplők – Szezonálisan itt lakók, potenciális ideköltözők
 • Látogatóközönség – a Balaton-felvidék alkalmi tájhasználói, turisták, EKF-közönség
 • Szakmai közeg – a tudományos és szakmai élet szereplői a turizmus, vidékfejlesztés, agrárinnováció, kulturális örökség területeiről

A projekt szakaszai, időzítése

A két éven át futó projekt három szakaszra osztható:

I. periódus (6 hónap): Feltérképezés, kutatás és elemzés szakasza. A fókuszban lévő közel negyven településen található minták, jó gyakorlatok és helyi szereplők feltérképezése, kutatási és felmérési eredmények elemzése, ezek alapján javaslatok összeállítása. Ebben a periódusban elindul a TÁJTÉKA eszköztár összeállítása is.

II. periódus (6 hónap): Kulturális együttműködési program kialakítása. Az I. periódus
eredményei alapján kiválasztjuk a programok helyszíneit, a résztvevő partnereket (helyi szereplők, vállalkozók és közösségek) és kidolgozzuk velük a következő periódus tartalmát és eseményeit.

III. periódus (13 hónap): Implementáció, programok megvalósítása és adaptálása. A kiválasztott településeken, az aktív helyi szereplőkkel együtt megvalósítunk 26 eseményt. A projekt záróeseményén mutatjuk be a végleges TÁJTÉKA eszköztárat is.

A várt eredmények 2023-ra

1. TÁJTÉKA eszköztár kialakítása (online és nyomtatott publikációk):

 • Balaton-felvidék jövőkép (I. kötet)
 • Balaton-felvidék welcome pack (II. kötet)
 • Balaton-felvidék toolkit (III. kötet)

2. A táj innovátorainak támogatása:

 • 5 kapacitásfejlesztő workshop/képzés
 • 2023-ban záró workshop, amelyen a folyamatot, történeteket, tanulságokat lehet rögzíteni és publikálni

3. Programhálózatok kialakítása:

 • Mentorprogram 10 alkalmas képzéssel

4. Tájhasználók hálózata:

 • 10 db szakmai közösséget összehozó program (workshop, networking esemény, meetup, vita, kirándulás)
 • 2023-ban a eszköztár bemutatásán, a projekt záróeseményén szakmai találkozó, a programsorozat utolsó állomásaként

5. Pilot események, bemutatók:

 • Balaton-felvidéki séták
 • Játékos Balaton-felvidék – gyerek- és családi programok
 • Építő tájmegőrzés – workshopok, építő- vagy kutatótáborok
 • Porták és pincék ünnepe – házak és közösségek ünnepe a régióban
 • A teljes régióra kiterjedő esemény, amely 2023-ban valósul meg

A projekt utóélete

A projekt kiemelt célja a programok és együttműködések fenntarthatóságának megteremtése, hogy a megkezdett folyamatok a projekt lezárultával is tovább éljenek. A kutatásra és feltérképezésre épülő kiadvány mindenki számára használható eszköztár és módszertani gyűjtemény lesz. Az események eredményei és módszertanai publikusak és transzparensek lesznek, ezzel elősegítve és támogatva a folytathatóságukat és átvételüket.

A bemutatható eredmények között számos olyan anyagot, dokumentumot készítünk, melyek későbbi EKF városok számára is példaértékűek és adaptálhatóak lesznek.

A program a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával jött létre.

Bozsik Barbara

Bozsik Barbara

Településtervező, a Bécsi Műszaki Egyetemen (TU Wien) és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen tanult. Úgy véli, hogy a holisztikus gondolkodásmód, a multidiszciplináris és kutatáson alapuló tervezési folyamatok képesek olyan épített környezetet létrehozni, amelynek megvan az ereje, hogy csökkentse a társadalmi egyenlőtlenségeket. Ezért foglalkoztatja a kérdés, hogy hogyan töltheti be egy településtervező a moderátor és mediátor szerepét a különböző, döntéshozatalban, tervezésben és végrehajtásban résztvevő szereplők között, milyen módszerek vannak a moderációra és mindezek hogyan vezethetők be széles körben a gyakorlatba. A KÉK-ben a TÁJTÉKA projektvezetője, az Othernity Városi Séták projekt koordinátora, valamint a CUP és egyéb projektek kutatási folyamataiban vesz rész.

Cseh Edina

Településtervezőként dolgozik. Nagyon fontosnak tartja a közösségvezérelt projektek, események kialakítását, melyek élhetővé és élővé teszik a várost, az épületeket, a tereket, összekovácsolják a lakókat és ezért is szereti nagyon a Budapest100-at, aminek lelkes látógatója évek óta. A Budapest100-hoz 2019-ben kutató, fotós és programszervező önkéntesként csatlakozott, 2020-ban pedig zónakoordinátorként fog segíteni.

Dávida Eszter

Dávida Eszter

Építész és projekt menedzser, a BME Építészmérnöki Karon végzett 2016-ban. Az építészeten túl érdeklődése központjában az aktivizmus, önkéntes csoportok dinamikája, közösségépítés és a helyi értékekre épülő módszertan kutatás áll. Részt vett több 'alulról építkező' kezdeményezés alapításában melyek a kortárs építészettel összefüggő edukációs, város és design kérdésekre fókuszál, amiben több mint 10 éves tapasztalata van. 2007 óta a KÉK tagja, jelenleg a Pecha Kucha Night Budapest prezentációs eseménysorozat és a DANUrB (Interreg - Danube Urban Brand) program vezetője. E mellett építészként dolgozik városléptékű tervezési és stratágiai projektekben.

Kádár Bálint

Kádár Bálint

Építész, urbanista, 2003-ban diplomadíjjal végzett a BME Építészmérnöki Karán. A BME Urbanisztika tanszék kutató és oktató munkatársa, PhD disszertációját a városi turizmus mérhetőségének, konfliktusainak, és rendszerszintű fejleszthetőségének témájában védte meg 2015-ben. 2000 óta aktív szervezője a civil építész közéletnek, számos konferencia, workshop, és építészeti vonatkozású esemény szervezője, 2006-ig a memo egyesületben, 2006 óta a KÉKben. Saját építészirodát vezet, számos pályázaton és kiállításon vett részt. Speciális szakterülete a történeti városrészek fejleszthetősége, a turisztikai beruházások urbanisztikai vonatkozásainak tervezése.

Pokol Kriszta

Pokol Kriszta

Végzettsége szerint design- és művészetmenedzser, eredetileg szociológus, nagyrészt kommunikációval foglalkozik magyarul és külföldiül. A Budapest100-hoz 2020-ban csatlakozott.

Szemerey Samu

Szemerey Samu

Építész, városépítész, a Csepel Művek - Nyitott Gyárak Hétvégéje szakmai koordinátora a KÉK-ben. Szakterületei a technológia, a kreatív iparágak és az épített környezet kölcsönhatásai. Tanácsadóként és stratégiai tervezőként városokkal, intézményekkel és piaci szereplőkkel dolgozik. Számos fejlesztési program, szakmai esemény, kutatás és kiállítás szervezője, kurátora. Hazai és nemzetközi egyetemek rendszeres előadója és kurzusvezetője. A Kortárs Építészeti Központ szakmai vezetője. A Lechner Tudásközpont vezető szakértőjeként városi szolgáltatások fejlesztésén és a hazai okos város programok koordinációján dolgozik. Kapcsolata a Csepel Művekkel egy felújítandó kerékpár vázzal kezdődött. A Shared Cities nemzetközi program projektvezetője volt, melynek köszönhetően jött létre az első Nyitott Gyárak Hétvégéje.

Elérhetőség

Telefon
Cím
1111 Budapest, Bartók Béla út 10-12.
Bankszámlaszám
16200151-18538407 (Magnet Bank)
Adószám
18189223-1-43
Nyitvatartás
H - CS 09:00 - 16:00