A KÉK

A KÉK – Kortárs Építészeti Központ független szakmai szervezet, melynek fő célja az építészet, az urbanisztika és az épített környezet kérdéseinek, ezek közösséghez való viszonyának napirenden tartása, megvitatása, bemutatása a szakma és a széleskörű nyilvánosság közös részvételével.

A 2006-os alapítása óta eltelt években a KÉK számos egyedülálló kezdeményezést indított el. A 2008 óta megrendezett Budapesti Építészeti Filmnapok a régió első építészeti filmfesztiválja. A centenáriumukat ünneplő budapesti házak megnyitására létrehozott Budapest100 fesztivált 2013-ban a brit The Guardian Európa legjobb kulturális eseményi között tartja számon, a hamburgi Lebendige Stadt Stiftung pedig a „Legszebb városi ünnep” témában ismerte el. A KÉK legsikeresebb kezdeményezései közé tartozik a közösségi kertészkedés budapesti elterjesztése is.

A KÉK tevékenységének szerves része az a kutatói és tanácsadói munka, amelyet önkormányzatok és a piaci szféra számára végez, elsősorban városrehabilitációs, ingatlanfejlesztési, illetve turisztikai és környezetvédelmi témákban. Mindemellett különböző szakmai hálózatokban, nemzetközi együttműködésekben vállal szerepet; a KÉK kurátorai publikációikon keresztül pedig számos hazai és nemzetközi szakmai médiumban nyilvánítanak véleményt.

Küldetés

A KÉK jövőképe: Az építészet kulturális és társadalmi szerepének újrafogalmazása és a kortárs magyar építészet és építészek nemzetközi ismertségének elősegítése.

A KÉK küldetése: Meghatározó, független és nyitott építészeti központ működtetése, amely az építészet oktatását, megismerését és fejlesztését kívánja előremozdítani a lehető legszélesebb szakmai és szakmán kívüli környezetben.

A KÉK céljai: Párbeszéd kezdeményezése az építészetről, a városról és kultúrájáról, valamint az épített környezetről szakmán belül és kívül egyaránt, a kortárs magyar építészet bekapcsolása a nemzetközi kulturális szcénába, az együttműködés intézményesítése az építészet és más diszciplínák között, hasonló célú kezdeményezések támogatása, releváns és naprakész szakmai információ szolgáltatása, az építészet széleskörű oktatásának támogatása.

A KÉK KIÁLTVÁNYA (2006)

Az építészetet el kell mozdítani a nyilvános érdeklődés középpontja felé. A KÉK az építészeti kultúrát kiállításokon, kapcsolódó rendezvényeken keresztül közvetíti az érdeklődő szakközönség és a széles nyilvánosság felé. Az építészet nem elszigetelt konstrukciós feladat, hanem a kulturális, gazdasági, társadalmi és politikai folyamatok szerves része. Erősíteni kell a magyar építészet bekapcsolódását a nemzetközi áramlatokba.

A KÉK 15 éve mérföldkövekben

START - NEFELEJCS - KONFERENCIÁK - NETWORKING - SZERVITA - KÖZÖSSÉG - FENNTARTHATÓSÁG - MAKETTFESZTIVÁL - VIZUÁLIS KULTÚRA - VÁROSI SÉTÁK - KÖZÉLET - LAKATLAN - BB1012 - NEMZETKÖZISÉG - NEXT

Szervezeti felépítés

A KURATÓRIUM ÉS AZ ÜGYVEZETŐ TESTÜLET TAGJAI

A KÉK Kuratóriuma ügyvezető és döntéshozó testület, tagjai aktívan segítik az alapítvány munkáját küldetésének megvalósításában.

 • Dávida Eszter
 • Kádár Bálint
 • Kertész Monika
 • Szemerey Samu
 • Szőke Tímea

PROJEKTVEZETŐK

A KÉK munkatársai az alapítvány operatív munkájában, illetve egy-egy projekt tartalmi és operatív megvalósításában vesznek részt.

 • Balázs Bálint
 • Böjthe Emőke
 • Dávida Eszter
 • Horváth Henrietta
 • Kádár Bálint
 • Kertész Monika
 • Klaniczay János
 • Köves Bálint
 • Szemerey Samu
 • Szőke Tímea

MUNKACSOPORTOK, MUNKATÁRSAK

 • Pénzügyi és adminisztratív munkacsoport: Kertész Monika, Székely Eszter
 • HR munkacsoport: Kertész Monika, Dávida Eszter, Szőke Tímea
 • BB1012 munkacsoport: Böjthe Emőke, Kertész Monika, Székely Eszter, Szőke Tímea
 • Szakmai munkacsoport: Szemerey Samu, Balázs Bálint, Dávida Eszter, Klaniczay János, Köves Bálint
 • Közéleti munkacsoport: Kádár Bálint, Dávida Eszter, Horváth Máté, Szemerey Samu, Szőke Tímea
 • Kommunikációs munkacsoport: Böjthe Emőke, Horváth Henrietta, Horváth Máté, Szőke Tímea
 • Projektkoordinációs munkacsoport: Horváth Henrietta, Dávida Eszter, Szőke Tímea
 • Utánpótlásszervezés és KÉK-közösség munkacsoport: Kovács Krisztina, Balázs Bálint, Dávida Eszter
 • KÉK-képzés és tudásbázis építés munkacsoport: Bozsik Barbara, Dávida Eszter, Hennel Zsófia, Horváth Henrietta
 • Nemzetközi együttműködések munkacsoport: Kovács Laura, Kiss Dorottya, Köves Bálint, Polyák Levente, Szőke Tímea
 • Hazai együttműködések munkacsoport: Klaniczay János, Kiss Dorka, Kovács Krisztina, Szőke Tímea
 • Pályázati munkacsoport: Szőke Tímea, Dávida Eszter, Horváth Henrietta
 • Szervezetfejlesztési és üzletfejlesztési munkacsoport: Dávida Eszter, Kádár Bálint, Kertész Monika, Szemerey Samu, Szőke Tímea

A KÉK ALAPÍTÓ TAGJAI

A KÉK-et 2006-ban fiatal építészek, civilek alapították. A KÉK alapító tagjai a mai napig szakmai tanácsadóként támogatják az alapítvány munkáját.

 • Bujdosó Attila
 • Csaba Tímea
 • Czinkotai Renáta
 • Dékány Tibor
 • Evva Ambrus
 • Erő Zoltán
 • Farkas Zsófia
 • Fekete Ada
 • Finta Sándor
 • Hatvani Ádám
 • Kádár Bálint
 • Kertész Monika
 • Kovács Gergely
 • Polyák Levente
 • Somlyódy Nóra
 • Soltész Noémi
 • Szemerey Samu
 • Vadász Orsolya
 • Zimborás Gábor

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

 • Beleznay Éva
 • Gerhardt Erik
 • Tóth Judit

TANÁCSADÓK

 • Erő Zoltán
 • Kovács Dani
 • Soltész Noémi
 • Polyák Levente

KORÁBBI KURÁTOROK, MUNKATÁRSAK, ÖNKÉNTESEK

Bárdossy Krisztina · Boda Judit · Bürger Nóra · Deigner Ágnes · Farkas Zsófi · Fazekas Ildikó · Göbl Gabi · Gyabronka Péter · Horváth Bálint · Huszthy Zita · Károlyi Zsuzsa · Keresztes István · Kiss Gergely · Libárdi Julianna · Major Virág · Naszádi Sára · Orosz Ágoston · Orosz Sára · Oravecz Júlia · Pongrácz Barbara · Schanz Judit · Sipos Andrea · Szabó Gyöngyvér · Szamos Bianka · Székács Péter · Szutor Bernadette · Szűcs Petra · Tóth Kati · Turai Balázs · Ungár Fanni · Vass Juli · Weber Zsófi és még sokan mások

Tevékenység

Városhasználat, Városrehabilitáció

A KÉK egy évtizede vizsgálja a városrehabilitáció legújabb módszereit, formáit és lehetőségeit. Kutatásaink, konferenciáink, vitafórumaink, konzultációs és fejlesztési programjaink lehetőséget adnak arra, hogy a városmegújítás szereplőinek minél szélesebb körét vonjuk be városnegyedeink újragondolásába. Az üres vagy alulhasznosított telkek és ingatlanok szisztematikus újrahasznosításától a külvárosi közösségfejlesztésen keresztül a kereskedelmi rehabilitációig terjedő tevékenységeink új megoldásokat biztosítanak új városi problémákra.

Fenntarthatóság, Innováció

Korunk egyik legnagyobb kihívása a technológiai innováció szerves integrálása az építészeti és urbanisztikai eszköztárba olyan módon, hogy ne öncélú fejlesztéseket eredményezzen, hanem hozzájáruljon egy fenntartható, reziliens társadalom és környezet megteremtéséhez. A KÉK szakmai eseményeivel, kiállításaival, kutatásaival segíti ezt a folyamatot, mindig szem előtt tartva a tervező és mérnöki szakmák, a döntéshozók és a nagyközönség összekapcsolásának feladatát.

Szakmapolitikai, közéleti tevékenység

A KÉK teljes mértékben elkötelezett a szakmai transzparencia mellett. Vitaestjeink, publikációink, előadásaink, és az általunk kidolgozott pályázati reformok mind azt a célt szolgálják, hogy mind a szakma képviselői, mind a nagyközönség alapos információk segítségével tudjanak véleményt formálni, álláspontokat kialakítani és részt venni a városról szóló gondolkodásban.

A KÉK munkájának folyamatos és meghatározó része a szakmai kapcsolatok fejlesztése a hazai és nemzetközi partnerszervezetekkel, akadémiai és kutató intézményekkel, gyártókkal, fejlesztőkkel, befektetőkkel.

A központ kiadványokat szerkeszt a kiállítások és az előadások anyagairól, kutatási eredményeket és tanulmányokat publikál segítve mindezzel a hazai kortárs építészet nemzetközi ismertségét.

Építészeti kultúra, Közösség-építés

A KÉK egyik legfontosabb küldetése, hogy a nagyközönség számára is megközelíthetővé, érthetővé tegye a kortárs építészet, urbanisztika és design legfontosabb kérdéseit, és hogy közösségi szempontokat érvényesítsen a különböző szakpolitikákban. Fesztiváljaink, kulturális programjaink, előadás-sorozataink, útikalauzaink és városi sétáink segítségével tízezreknek adunk segítséget ahhoz, hogy újszerű, elkötelezett módon tapasztalják meg a városi mindannapokat.

Együttműködésben az olyan hazai felsőoktatási intézményekkel a KÉK szabadegyetem jelleggel rendszeresen tart továbbképzéseket, kurzusokat.

Történet

A Kortárs Építészeti Központ Alapítvány mintegy féléves előkészítő munkát követően 2006 februárjában jött létre építészek és az építészet iránt érdeklődő civilek összefogása révén. Az alapítvány, ezáltal a KÉK tevékenységét kuratórium felügyeli, 2014-ig Finta Sándor építész, 2014-től Kádár Bálint vezetésével.

A KÉK azzal a céllal jött létre, hogy párbeszédet indítson az építészetről, a városról és annak kultúrájáról a városlakók és az építészek között, illetve, hogy a magyarországi kortárs építészetet bekapcsolja a nemzetközi szcénába, teret adva az innovatív, alulról jövő kezdeményezéseknek.

A KÉK számos projektet indított a budapesti városi élet jobbítására, a civil közösségek fejlesztésére; más kezdeményezései, mint például a Tálaló című vitasorozat, az építészeti fejlesztések résztvevői és a lakosság közösségi párbeszéd elősegítését szolgálják.

A KÉK 2006-ban a Budapest VII., Nefelejcs utca 26. szám alatt kezdte meg működését, a Róth Miksa ma múzeumként működő egykori lakóházához tartozó üzemépületben. A KÉK beköltözését nagyrészt önkéntes munka, illetve adományok tették lehetővé. Az eredetileg üvegfestő műhelyként működő, háromemeletes épület 700 m² alapterületen adott teret időszaki kiállításoknak, konferenciáknak, pódiumbeszélgetéseknek és workshopoknak. Szűk két év alatt a KÉK itteni rendezvényeit több mint tízezren látogatták.

2008 márciusában a Róth Miksa Emlékház felújítási munkákra hivatkozva azonnali távozásra szólította fel a Kortárs Építészeti Központot. A költözést követően, 2008 áprilisától az év végéig a KÉK az ORCO Csoport által felajánlott Szervita téri irodaházat használhatta programjai megvalósítására. A Szabó István tervei alapján, 1969-1973 között emelt irodaépület régebben az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság székháza volt.

2009 januárját követően a KÉK saját helyszín hiányában külső helyszíneken valósította meg programjait. 2015 végétől a budapesti Bartók Béla úton, egy korábbi üzlethelyiségben működik, projektgalériaként, közösségi irodaként és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karával partnerségben működtetett szakmai műhelyként.

A KÉK 2016-ban ünnepelte alapításának 10. évfordulóját. Ehhez kapcsolódóan 2015 végén új, állandó helyszínre költözött és közösségi irodaként nyitott újra, valamint tevékenységi körét is bővítette. Az évfordulóhoz kapcsolódva hozta létre a KÉK a világ első építész sörét. A szervezetet ebben az évben a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala „a magyar kortárs építészet, urbanisztika és tudatos civil társadalom ügyének meghatározó képviselőjeként” Millenniumi Díjjal ismerte el.

Letölthető dokumentumok

Alapító okirat

Éves beszámolók: 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Szervezeti és Működési Szabályzat

Bemutatkozó anyag

Támogatói Ajánlat

Adatkezelési Nyilatkozat

Privacy Statement_EN

Elérhetőség

Telefon
Cím
1111 Budapest, Bartók Béla út 10-12.
Bankszámlaszám
16200151-18538407 (Magnet Bank)
Adószám
18189223-1-43
Nyitvatartás
H - CS 09:00 - 16:00