FELHÍVÁS | programszervezőket, előadókat keres az INTELLIGENS TÁJAK konferencia

 • 2023. július 3.

A 2023. november 09-11. között megrendezésre kerülő INTELLIGENS TÁJAK konferencia délutáni szekcióiba várjuk programszervezők, előadók jelentkezését. Célunk, hogy az esemény kurátori csapata által összeállított program mellett más, akár kevésbé ismert témáknak, módszereknek, jó gyakorlatoknak, kutatásoknak is platformot biztosítsunk. A konferencia tartalomszervezői körének kibővítésétől azt reméljük, hogy minél több mindenkit tudunk bevonni a Balaton-felvidék jövőképének alakításába. Ez azért rendkívül fontos, mert az EKF év lezárultával valójában a helyi szereplők aktivitásán, elköteleződésén múlik, hogy mennyire sikerül hosszú távon beépíteni a VEB2023 által hozott lehetőségeket, elindított folyamatokat a térség életébe, fejlődésébe.

A délutáni szekciókban olyan innovatív, pezsgő, komfortzónából kimozgató formátumokat és programtípusokat keresünk, amik eltérnek a megszokott frontális konferenciaelőadásoktól. Emiatt nagyon nyitottak vagyubnk a Ti ötleteitekre, de mi is készültünk néhány javaslattal, ami kapaszkodót adhat a programtervek megfogalmazásához. Természetesen klasszikus előadásokkal is lehet jelentkezni, de előnyt élveznek a “learning by doing” megközelítéssel felépített programok, azaz amikor a látogatók aktív részeseivé válnak a téma feldolgozásának, nem csak hallgató félként vannak jelen.

Pályázni tehát az alábbi programformátumok egyikében lehet, de egyéb megoldást is szívesen fogadunk:

 • Workshop
 • Interaktív program (pl.: “craft” jellegű foglalkozás, köztéri program, gyermekfoglalkozás, stb.)
 • Előadás
 • Kiállítás
 • Vezetett séta vagy túra (akár Veszprémen kívül)
 • Egyéb

A programokat három témakörben várjuk, melyekről az alábbiakban olvashattok részletesebben. A témaköröket lehetőség van oly módon szabadon értelmezni, hogy a program csak közvetetten, ugyanakkor közérthetően és edukatívan kapcsolódjon hozzájuk. Ez lehetőséget ad több korosztály és társadalmi réteg megszólítására is.

EGYÜTT A BALATON-FELVIDÉK FEJLŐDÉSÉÉRT

Veszprém és a Balaton-felvidék gazdasága, turizmusa jelenleg erősen fejlődő tendenciát mutat, ugyanakkor a tudatosság, a helyi szereplők együttműködésében rejlő lehetőségek kihasználása még hiányzik a rendszerből. Célunk a térség rejtett, kihasználatlan gazdasági potenciáljának felszínre hozása, amiben bővelkedik ez a régió. Az érzékelhető tendenciák hatására nemcsak kedvezőtlen (migráció, elnéptelenedés, időszakos működés, elszálló ingatlanárak stb.), hanem pozitív folyamatokat is találunk, melyek a gyakorlatban egyelőre különálló szigetekként jelennek meg.

A tudatos, szervezettebb együttműködés által egy jóval biztonságosabb regionális hálózatot lehet létrehozni, melynek része az alulról és felülről jövő kezdeményezések találkozása, az újfajta karrierutak és a tájhasználat kapcsolódása, előremutató kistérségi életpályamodellek és helyi termékláncok létrehozása. Hiszünk benne, hogy a helyben rendelkezésre álló erőforrások segítségével egy fenntartható, hosszú távon működő, ellenálló gazdasági és társadalmi ökoszisztéma építhető ki, melyben helye van az iparnak, a mezőgazdaságnak és a kultúrának egyaránt.

KLÍMA - KÖZÖSSÉG - TÁJGAZDÁLKODÁS

A klímatudatos, adaptív tájmenedzsmentet vizsgálva az új igényekre számos innovatív, fenntartható megoldást találunk a veszprémi és Balaton-felvidéki régióban. Ugyanakkor nincs tudatosan felépített diskurzus arról, hogy a természetvédelmi, vízrajzi, ökológiai szempontok alapján milyen új irányokat érdemes megfontolni, ahogy magáról a jelenlegi tájhasználati módokról, azok értékeléséről sincs konszenzus. A közös jövőkép, a táj tudatos, összehangolt használata, megőrzése és fejlesztése kritikus kérdése a térség jövőjének, ha fenntartható tájmenedzsmentet szeretnénk kialakítani. Ehhez össze kell vetni a társadalmi igényeket a természeti erőforrások adta lehetőségekkel és korlátokkal, és meg kell határozni azt az optimumot, amely a tájat, mint természeti tőkét minden csoport számára a lehető legjobban őrzi meg és használja ki. Ennek a jövőképnek a kialakításában segítenek a tudomány eredményei, a hasonló tájakon gyűjtött tapasztalatok, az egyes csoportok szempontjainak megismerése és a közöttük levő párbeszéd.

MIÉRT (LESZ) JÓ ITT ÉLNI?

A Balaton-felvidék (és különösen a Káli-medence) az elmúlt 50 évben gyökeres változásokon ment keresztül, melyre a régió nem volt felkészülve. A régi értékek, hagyományok, gazdálkodási megoldások elkerülhetetlen változás előtt állnak, ugyanakkor ezek remek alapot képeznek az új, innovatív megoldások számára. A hagyományok és a kortárs hullámok összefűzése lehet a kulcsa a kialakult konfliktusok elsimításának és egy minden szereplő számára élhető, otthont adó, sokszínű régió kialakulásához. Szeretnénk körbejárni, hogyan lehetséges a közös nevezők létrehozása, a szereplők együttműködése a közös célok érdekében és hogy mi a szerepe Veszprémnek mint kultúrát és gazdasági tőkét vonzó központnak ebben a folyamatban. Célunk, hogy megtaláljuk azokat a tényezőket, amiknek köszönhetően generációtól függetlenül jó lesz élni a Balaton-felvidéken sok-sok év múlva is.

Amit a kiválasztott programszervezőknek kínálunk:

 • Ingyenes belépés az INTELLIGENS TÁJAK konferencia összes eseményére
 • A programhoz szükséges eszközök költségének térítése 20.000 Ft-ig, vagy külön megállapodás szerint
 • A programhoz szükséges helyszín biztosítása
 • Programszervezői VEB2023 ajándékcsomag Ingyenes étkezés a konferencia ideje alatt

Amit a kiválasztott programszervezőnek vállalnia kell:

 • Konzultáció a főszervezőkkel a program pontosítása, szükséges módosítások kapcsán
 • 1 db cím és 1 db max. 500 karakteres leírás elkészítése
 • 1 db a programot illusztráló fotó biztosítása
 • A programhoz szükséges eszközök, kellékek előkészítése, beszerzése
 • A program önálló megvalósítása előre egyeztetett időpontban és helyszínen

A jelentkezést IDE kattintva lehet leadni 2023. augusztus 6. éjfélig.

Elérhetőség

Telefon
Cím
1111 Budapest, Bartók Béla út 10-12.
Bankszámlaszám
16200151-18538407 (Magnet Bank)
Adószám
18189223-1-43
Nyitvatartás
H - CS 09:00 - 16:00