cover
FoghÍj
Beépítések a történeti városszövetben
2010.03.04.

FoghÍj

Nemzetközi konferencia a műemléki környezetben zajló foghíjbeépítésekkel kapcsolatos alapkérdésekről magyar és nemzetközi építészek, műemlékvédelmi szakemberek és az önkormányzatok képviselőinek részvételével. A konferencia fókuszában a „lehetőség vagy kötöttség” dilemma állt. Az első blokkban a magyarországi helyzetet mutattuk be, különös tekintettel a budapesti eklektikus városszövetben történő foghíjbeépítések körüli vitákra. A második blokk európai példák bemutatását tűzte ki céljául. Bécsi, Berlini és Párizsi építészek mutatták be terveiket, beszéltek viselkedésükről ebben a környezetben. A harmadik blokk a foghíjak hasznosításának alternatív módjait járta körül.

Kádár Bálint

Kádár Bálint

Építész, urbanista, 2003-ban diplomadíjjal végzett a BME Építészmérnöki Karán. A BME Urbanisztika tanszék kutató és oktató munkatársa, PhD disszertációját a városi turizmus mérhetőségének, konfliktusainak, és rendszerszintű fejleszthetőségének témájában védte meg 2015-ben. 2000 óta aktív szervezője a civil építész közéletnek, számos konferencia, workshop, és építészeti vonatkozású esemény szervezője, 2006-ig a memo egyesületben, 2006 óta a KÉKben. Saját építészirodát vezet, számos pályázaton és kiállításon vett részt. Speciális szakterülete a történeti városrészek fejleszthetősége, a turisztikai beruházások urbanisztikai vonatkozásainak tervezése.

© KÉK - Kortárs Építészeti Központ
+36 30 522 5994