cover
CUP 4 Creativity
2020-2023.

CUP 4 Creativity

CUP 4 CREATIVITY Az ​Urban Innovative Actions (Városi Innovatív Kezdeményezések – UIA) egy Európai Uniós támogatási program, amely olyan ​új és eddig még nem bizonyított megoldások kipróbálására ad lehetőséget adott fejlesztési területeken belül, melyek alkalmasak ​egyes városi kihívások kezelésére​. A pályázatokat a téma szempontjából releváns helyi/regionális (esetenként országos) szereplőkből álló konzorciumok nyújthatják be, egy-egy várossal, városrésszel a középpontban. A XI. kerület, Újbuda Önkormányzata által 2019 őszén beadott Cultural Urban Platform című pályázat egyike azon 13 nyertesnek, amit az únió teljes területéről pályázó közül megvalósításra érdemesnek tartottak. Az önkormányzati vezető partner felkérésére a Kortárs Építészeti Központ is fontos szerepet vállal a projekt megvalósításában.
A CUP projekt által megcélzott pályázati terület a ​„Kultúra és kulturális örökség”​. Projekt periódusa: 2020.07.01 – 2023.06.30.

A CUP 4 Creativity röviden A Cultural Urban Platform (CUP) projekt célja a ​digitális elmagányosodás leküzdése a felnőtt korú lakosság szunnyadó kreativitásának felélesztésével​. A projekt a XI. kerületben lakók és itt dolgozók számára könnyen elérhető közelségbe hozza a kerület gazdag kulturális életét, új bekapcsolódási formákat teremt, erősíti a helyiekben a ​városrész kulturális központ szerepéhez történő kötődést​, végső soron pedig egy kerületi szintű, ​kultúrát aktívan fogyasztó és kultúrát teremtő kreatív-kulturális közösséget​ alakít ki.

A KÉK projekt partnerként vesz részt a CUP-ban, ahol a feladata a XI. kerületben működő kulturális- és kreatívipari szereplők, különböző profilú gazdasági és civil projektek és szerveződések feltérképezése, egymáshoz való kapcsolódásuk és az ebben rejlő potenciálok, illetve helyi beágyazottságuk felderítése, mely inputot jelent a megvalósuló fejlesztés irányainak kijelöléséhez.

A rész-projekt várt eredménye egyrészt egy térképeket, és adatvizualizációkat tartalmazó elemzés a fejlesztés lehetséges irányairól és hasznosulásáról, másrészt egy olyan geolokált relációs adatbázis, amely a projekten túl közösség-, és városfejlesztési döntésekhez, fejlesztéshez is felhasználható.

Bozsik Barbara

Településtervező, a bécsi Műszaki Egyetemen (TU Wien) és a Szent István Egyetemen tanult. Úgy véli, hogy a holisztikus gondolkodásmód, a multidiszciplináris és kutatáson alapuló tervezési folyamatok képesek olyan épített környezetet létrehozni, amelynek megvan az ereje, hogy csökkentse a társadalmi egyenlőtlenségeket. Ezért foglalkoztatja a kérdés, hogy hogyan töltheti be egy településtervező a moderátor és mediátor szerepét a különböző, döntéshozatalban, tervezésben és végrehajtásban részt vevő szereplők között és milyen módszerei vannak a moderációra ezekben az esetekben és mindezek hogyan vezethetők be széles körben a gyakorlatba. A KÉK-ben az Othernity Városi Séták és a CUP projekt koordinátora.

Kertész Monika

Kertész Monika

A KÉK alapító tagja és kurátora. Többek között a NYME ATIF Művelődési menedzser szakán és PSZF-en végzett. Szervez és problémát old meg, pénzügyi és munka-tapasztalatával vezeti a KÉK operatív és pénzügyi hátterét. Szívügye az épített környezeti nevelés, hazai meghonosítója az ArchiKids Fesztiválnak. Projektvezetőként a Közösségi kertek koordinálásáért felel. A társadalmi és környezeti kérdések egybefüggő rendszert alkotnak számára, hisz a támogató kapcsolatok szükségességében, hogy Magyarországon az aktív helyi közösségek alapvető változásokat hozhatnak, miközben megismerik az együttműködés, szolidaritás és a bizalom új formáit. A Közösségi Kertek program keretén belül a közösségi kertészkedés módszertanának, jogi hátterének és modelljeinek adaptálásával folytatott szakértői tevékenységével a hazai városi kertészkedés jelentős szereplője és szakértője lett.

Köves Bálint

Köves Bálint

Elérhetőség

Telefon
Cím
1111 Budapest, Bartók Béla út 10-12.
Bankszámlaszám
16200151-18538407 (Magnet Bank)
Adószám
18189223-1-43
Nyitvatartás
H - P 09:00 - 18:00